สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจชายแดนใต้ เพศชาย วุฒิ ม.6 118 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิ ปวส. 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุ

Read more

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุ

Read more