สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 7,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. 7,200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– รักษความสงบใน จว.สงขลา 1,000 อัตรา
– ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจ 3,500 อัตรา
– รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 2,700 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เพศชาย
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2563