สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2565 1,265 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2565 1,265 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ข้าราชตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน จำนวน 1,265 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กันยายน 2565

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)