สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจสายสอบสวน(ชาย/หญิง) 700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจสายสอบสวน(ชาย/หญิง) 700 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.รับบุคคลภายนอก (เพศหญิง) จำนวน 50 อัตรา
2.รับบุคคลภายนอก (เพศชาย) จำนวน 50 อัตรา
3.รับบุคคลภายใน ทุกสายงาน (เพศหญิง/ชาย) จำนวน 400 อัตรา
4.รับบุคคลภายใน เฉพาะผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (เพศหญิง/ชาย) จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.บุคคลภายนอก (คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ)
2.บุคคลภายใน (คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว)
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (รอประกาศอย่างเป็นทางการ จึงจะรู้ว่าอายุเกินหรือไม่)
4.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ส่วนผู้หญิงรอประกาศอย่างเป็นทางการ
5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
6.บุคคลภายนอก ต้องวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต เท่านั้น [ ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต ] รัฐศาสตร์บัณฑิต ,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ,บริหารรัฐกิจ ที่จบกฎหมาย 3 ตัว สมัครไม่ได้ วุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์บัณฑิต [นบ.] สมัครไม่ได้
7.ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่แล้ว หรือต้องเกณฑ์ทหาร (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นตำรวจ สมัครได้ รอประกาศ)
8.สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้) รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
9.ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต) ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน
10.บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
11.เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบฝึกอบรม (สอบออก)

คาดเปิดให้สมัครต้นปี 2563 รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

cr : sobrajakan