กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรารายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา 2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง

Read more