กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน ชาย/หญิง 60 อัตรา

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน ชาย/หญิง 60 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 35 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 25 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2.เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://findept.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการเงินทหารบก