กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ช./ญ. 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ช./ญ. 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2.นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพศชาย/หญิง อายุช 18 – 30 ปี
2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://findept.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการเงินทหารบก | ระเบียบการรับสมัครสอบ