กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรา

กรมการเงินทหารบก

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายทหารชั้นประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
– นายทหารชั้นประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ชาย-หญิง อายุ 18 – 30 ปี
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาอย่างน้อย 6 หน่อยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน โทร 022977624

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการเงินทหารบก