ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 262 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 262 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ลูกจ้างคนขับรถ 131 อัตรา
– วุฒิ ป.6 เป็นต้นไป อ่านออกเขียนได้ อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ท.2 เป็นต้นไป มีประสบการณ์ในการขับรถ
– รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานตามเส้นทางและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดได้

2.ลูกจ้างลำเลียง 131 อัตรา
– วุฒิป.6 เป็นต้นไป อ่านออกเขียนได้ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
– สามารถปฏิบัติงานตามเส้นทางและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดได้
– มีความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forms.gle/PrK4C5VxLB6MK9ve6