สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ป.ตรี 9 อัตรา

ลบเงื่อนไข: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ป.ตรี 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เลขานุการ 1 อัตรา
2.พนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
3.พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
4.นักสถิติ 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
6.นิติกร 1 อัตรา
7.พนักงานธุรการ 2 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย