สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์
AR Accounting Staff (สัญญาจ้างชั่วคราว)
นักบัญชี (ประจำบริษัท ตามมากิน)
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-ทั่วไป
เลขานุการ
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
วิศวกรโยธา
วิศวกรสารสนเทศ
วิศวกรไฟฟ้า 2
Sales Support
O2C Service Department Manager
Call Services Manager
Project Manager (Infra)
Software Implement Lead
IT Management Manager
วิศวกรเครื่องกล-ต้นกำลัง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิชาชีพ
Customer Hotline Officer
หัวหน้าหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำแร่ Purra & Flavored Soda
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า
นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม
IT Technical Support
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย MT
วิศวกรอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิชาชีพ
Communications Officer
พนักงานขายเงินสดสาขา นครปฐม (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสดสาขา กรุงเทพ เขต มีนบุรี (Cash Van Sales)
BI Developer
ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ
พนักงานขายเงินสดสาขา แม่ฮ่องสอน (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสดสาขา อุบลราชธานี (Cash Van Sales)
เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php