ซีพีออลล์ รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ซีพีออลล์

ซีพีออลล์ รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ CPR (วิศวกร-เดินทางไปต่างจังหวัดได้)
– วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำภาคใต้ตอนล่าง,ภูเก็ต/พังงา)
– วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำจ.พิษณุโลก)
– จนท.บริหารมาตรฐานและพัฒนาออกแบบกระบวนการทำงาน
– วิศวกรบริหารอาคารและงานวิศวกรรม (ประจำ:หนานจิง ประเทศจีน)
– เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนางานสถาปัตยกรรม
– เจ้าหน้าที่จัดทำแบบ Design Layout งานโครงการ
– วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (เดินทางต่างจังหวัดได้)
– เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริหารทรัพย์สิน
– จนท.Part time รายวัน (ประสานงาน,งานเอกสาร)
– วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำจ.เพชรบูรณ์)
– เจ้าหน้าที่ประสานงาน
– Digital Marketing (RobotLAB Thailand)
– Nutritionist
– เจ้าหน้าที่บัญชี
– และตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.cpall.co.th/v2/Default.aspx