สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่) 99 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่) 99 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่) จำนวน 99 อัตรา การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ (ชั้น 5) กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 577 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 577 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม วุฒิ ป.ตรี จำนวน 577 อัตรา การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/th/more_news.php?cid=32 ตั้งแต่วันที่ 28

Read more