สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 577 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 577 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม วุฒิ ป.ตรี จำนวน 577 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/th/more_news.php?cid=32 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม