สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป 55 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 55 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม