บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 100 อัตรา การรับสมัคร ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบล่วงหน้าได้ที่

Read more

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 384 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 384 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา เพศชาย /หญิง อายุ 22-32

Read more

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 250 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 250 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 200 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ(ไฟฟ้า)/เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 50 อัตรา การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://recruitment-regis.bemplc.co.th/

Read more