บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา วันที่ 5 มิ.ย.62

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100 อัตรา วันที่ 5 มิ.ย.62 รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) จำนวน 50 อัตรา

การรับสมัคร

ห้องแจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-15.00 น.
เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามกำหนดการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-3542000 ต่อ 183101-7 https://www.bemplc.co.th/