กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 63 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 63 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราว่างครั้งแรก จํานวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

Read more