กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ชั้น 5 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการปกครอง