กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี จำนวน 50 อัตรา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี จำนวน 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 50 ตำแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน 18,750 บาท
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ     
– จัดทำข้อมูลผู้กู้ยืม ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับองค์กรนายจ้าง และแจ้งการหักเงินเดือนให้กับผู้กู้ยืม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทราบ

การรับสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา / ใบสมัคร