เบทาโกร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

เบทาโกร

เบทาโกร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง
2.หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า
3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
4.สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
5.IT Shortlist Interview
6.นักวิเคราะห์
7.ผู้แทนขายต่างประเทศ
8.สัตวแพทย์
9.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า
10.เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาผลิตภัณฑ์
11.ผู้จัดการร้าน
12.นักวิชาการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
13.ผู้จัดการแผนกขาย
14.ผู้แทนขาย (E-Commerce)
15.นักวิเคราะห์
16.เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์ลูกค้าองค์กร
17.วิศวกรซ่อมบำรุง
18.เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
19.ผู้แทนขาย (ภาคใต้)
20.ผู้แทนขาย (Modern Trade/ Food service)
21.เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
22.นักวิชาการส่งเสริม (สุกร)
23.เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
24.เจ้าหน้าที่ผลิต
25.เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์
26.ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออก)
27.ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)
28.ผู้แทนขาย
29.ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
30.ผู้แทนขาย
31.ผู้แทนขาย
32.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเตรียมการผลิต
33.หัวหน้าปฏิบัติการผลิต
34.วิศวกรไคเซ็น
35.ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สัตว์
36.หัวหน้างานปฏิบัติการงานติดตั้ง
37.นักวิจัยอาวุโส
38.ผู้ชำนาญการขายต่างประเทศ (Key Account Japan)
39.ผู้แทนขาย (ประจำโรงงาน)
40.ผู้แทนขายอาวุโส
41.เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์
42.เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
43.เจ้าหน้าที่ผลิต
44.ผู้จัดการฝ่ายขาย (เวชภัณฑ์)
45.นักวิเคราะห์ Lab จุล
46.ผู้แทนขาย(ทีมกิจการสาขา)
47.ผู้เชียวชาญกลยุทธ์ธุรกิจ
48.เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
49.ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
50.เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://careers.betagro.com/