เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงานคัดแยกพัสดุ ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงานคัดแยกพัสดุ ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานคัดแยกพัสดุ จำนวนมาก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 50 ปี
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– สามารถปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าและสามารถคัดแยกพัสดุที่มีขนาดใหญ่ได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้กักตัวจากโรคติดเชื้อโควิด-19

เอกสารการสมัครงาน

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่าย

ค่าจ้างและสวัสดิการ

– ค่าจ้าง 350 บาท/วัน
– เบี้ยขยัน 2,000 บาท/เดือน
– เงินพิเศษสูงสุด 3,800 บาท/เดือน
– ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
– ค่ากะ
– ค่าอาหาร

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การรับสมัคร

สนใจกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/JLPfZzhphn6rnp5B8