ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home