บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จํากัด รับสมัครพนักงานแยกสินค้า ไม่จำกัดวุฒิ หลายอัตรา

บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จํากัด รับสมัครพนักงานแยกสินค้า ไม่จำกัดวุฒิ หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานคัดแยกสินค้า 100 อัตรา
วันละ 600 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ไม่จำกัดเพศ
– อายุ 18-45 ปี
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีรถส่วนตัวสามารถทำงานเองได้

วิธีการสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://forms.gle/U2yj7m7swvs3T15g9 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562