โรงงานแปรรูปไก่ (เครือเบทาโกร) มหาสารคาม รับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง ป.6-ปวส. จำนวน 150 อัตรา

โรงงานแปรรูปไก่ (เครือเบทาโกร) มหาสารคาม รับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง ป.6-ปวส. จำนวน 150 อัตรา