สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 100 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 80 อัตรา วุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 2.ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) 15 อัตรา วุฒิ

Read more