สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 67 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 67 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) 50 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

3.นิติกรปฏิบัติการ 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

4.วิศวกรปฏิบัติการ(โยธา) 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฏาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา