การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2562 76 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2562 76 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.เลขานุการ จำนวน 5 อัตรา 2.ผู้ตรวจสอบภายใน  1 อัตรา 3.พนักงานบริหารทั่วไป  2 อัตรา 4.นิติกร  2 อัตรา

Read more