กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ช-ญ 25 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ช-ญ 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – นายทหารสัญญาบัตร 4 อัตรา – นายทหารประทวน 21 อัตรา การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562 ตั้งแต่วันที่ 15

Read more