กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ช-ญ 25 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ช-ญ 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นายทหารสัญญาบัตร 4 อัตรา
– นายทหารประทวน 21 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562