กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 417 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 417 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) 17 อัตรา ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 400 อัตรา

Read more

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2562 วุฒิ ม.6 จำนวน 443 อัตรา

กองทัพอากาศโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 443 นาย บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 20 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2542 ถึงปี พ.ศ.2544 เท่านั้น)

Read more