กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 204 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 204 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานบริการ (1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา (2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา (3)

Read more

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 39 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Read more