กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 112 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 39 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Read more