กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย 300 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย 300 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 40 อัตรา
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 40 อัตรา
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 30 อัตรา
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย 30 อัตรา
ครูผู้ช่วย ประถมศึกษา ปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา 20 อัตรา
ครูผู้ช่วย ดนตรีสากล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย ดนตรีไทย ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีไทย 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย วัดผล ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย คหกรรม ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม 10 อัตรา
ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา-วาดเขียนปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา -วาดเขียน 10 อัตรา
ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย แนะแนว ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว 30 อัตรา
ครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 30 อัตรา
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีทางการศึกษษ ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 5 อัตรา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
ตำแหน่งครูผู่ช้วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
ตำแหน่งครูผุ้ชวย สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรุงเทพมหานคร | ดาวน์โหลดตัวอย่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู | ดาวน์โหลดตัวอย่างใบอนุญาตปฏิบัติการสอน