สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเศรษฐกร (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) 4 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท) 1 อัตรา
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 12 อัตรา
7. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
8. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) 2 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข