กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 477 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 477 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 17 ตำแหน่ง 208 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาของแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
1.1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 60 อัตรา
1.2 พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 8 อัตรา
1.3 พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 1 อัตรา *มีสอบปฏิบัติด้วย
1.4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 18 อัตรา
1.5 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 35 อัตรา
1.6 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 25 อัตรา
1.7 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 6 อัตรา
1.8 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 20 อัตรา
1.9 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 9 อัตรา
1.10 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 6 อัตรา
1.11 เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 3 อัตรา
1.12 โภชนากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา
1.13 เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 8 อัตรา
1.14 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
1.15 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
1.16 นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
1.17 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง 269 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาของแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)
2.1 เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 5 อัตรา
2.2 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 10 อัตรา
2.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 25 อัตรา *ป.ตรีทุกสาขา มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (มีสอบภาคปฏิบัติด้วย)
2.4 นิติกรปฏิบัติการ 8 อัตรา
2.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 14 อัตรา *ป.ตรีทุกสาขา
2.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา
2.7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 15 อัตรา
2.8 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 8 อัตรา
2.9 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 16 อัตรา
2.10 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 18 อัตรา
2.11 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 9 อัตรา
2.12 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 25 อัตรา *ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย
2.13 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 6 อัตรา
2.14 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
2.15 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 6 อัตรา
2.16 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 30 อัตรา
2.17 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา
2.18 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 25 อัตรา *ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย
2.19 นักโภชนาการปฏิบัติการ 6 อัตรา
2.20 สถาปนิกปฏิบัติการ 5 อัตรา *ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย
2.21 นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 4 อัตรา
2.22 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
2.23 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 อัตรา
2.24 นักวิชาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 3 อัตรา *ป.ตรีทุกสาขา
2.25 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา
2.26 นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ 3 อัตรา
2.27 นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 1 อัตรา *มีสอบภาคปฏิบัติด้วย
2.28 นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) 6 อัตรา *มีสอบภาคปฏิบัติด้วย
2.29 นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) 1 อัตรา
2.30 นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ 1 อัตรา *ป.ตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2561 ภายในวันที่ 6-19 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ โปรดโทรสอบถาม กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. โทร 02 225 6894