กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ 20,000 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังนี้

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ 20,000 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ 20,000 ที่นั่ง

คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร

– รับวุฒิ ปวช./ประกาศนียบัตร (ไม่รวมถึงประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) / ปวท./อนุปริญญา/ปวส.
– รับวุฒิ ป.ตรี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คลิกเลยที่นี่)