สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข 27 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
4.ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
6.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
7.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
8.พนักงานบริการ 2 อัตรา

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำลงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมเป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ