กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี 2565

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี 2565 รายละเอียดมีดังนี้

วุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคนิค (ปวท.)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.ระดับปริญญาตรี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรุงเทพมหานคร