กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองประจำการ 109 อัตรา

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองประจำการ 109 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) 109 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ผู้สมัครและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2540 – 2547) ไม่รับผู้จบ รด. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
3.การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
4.สายตาไม่เอียงและไม่บอดสี
5.ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
6.ไม่ตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
7.ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
8.มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2565