กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 10 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานขนส่ง 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหาธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดไดที่ : กรมการขนส่งทางบก