กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 72 อัตรา

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 72 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 69 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผลุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักรังสการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียด : กรมราชทัณฑ์