กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 151 อัตรา

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 151 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจิตวิทยา 113 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

2.นักสังคมสงเคราะห์ 36 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

3.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียงกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมราชทัณฑ์