กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี หลายจังหวัด

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี หลายจังหวัด รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร รับสมัครสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช. ทุกสาขา) 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 รับสมัครสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี (ป.ตรี ทุกสาขา) 3 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 รับสมัครสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช. ทุกสาขา) 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี (ป.ตรี ทุกสาขา) 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ปวช. ทุกสาขา) 3 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี (ป.ตรี ทุกสาขา) 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่

สรรพากรพื้นที่สกลนคร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2