กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติการ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมชลประทาน