กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 39 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 39 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 39 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมแพทย์ทหารอากาศ