กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 48 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 48 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มที่ 1 พลขับ 29 อัตรา (ชาย)
– พลขับ 27 อัตรา
– ผช. นายสิบยุทธการ 1 อัตรา
– ผช. หัวหน้ารถ 1 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม 11 อัตรา (ชาย)
– ช่างซ่อม ฮ. 2 อัตรา
– ช่างซ่อมโครงสร้าง 2 อัตรา
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 3 อัตรา
– ช่างยานยนต์ 2 อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา

กลุ่มที่ 3 เสมียน 7 อัตรา (ชาย)
– เสมียน 4 อัตรา
– นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย 1 อัตรา
– นายสิบการเคลื่อนย้าย 1 อัตรา

กลุ่มที่ 4 เสมียน 1 อัตรา (หญิง)
– เสมียน จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทหารบก