สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 12 อัตรา

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์งบประมาณ (ส่วนกลางหรือเขตพื้นที่) 9 อัตรา
2.นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
4.นักวิเคราะห์งบประมาณ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://bb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงบประมาณ