กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 ตำแหน่ง 83 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 ตำแหน่ง 83 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา
3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา
5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 8 อัตรา
6.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 22 อัตรา
8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา
9.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 9 อัตรา
10.เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา
11.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา
12.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
13.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
14.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา
15.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา
16.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
17.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 21 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 23 เมษายน 2564