กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 86 อัตรา

กรมช่างอากาศ

กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 86 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. ช่างกลโรงงาน 19 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. ช่างสี 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
8. ช่างโครงสร้างอากาศยาน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. ช่างท่อ 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. ช่างไฟฟ้า 7 อัตรา (ชาย/หญิง)
13. ช่างยางและพลาสติก 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
14. ช่างโยธา 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
15. ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
16. ช่างระบบอากาศยาน 8 อัตรา (ชาย/หญิง)
17. ช่างโลหะ 13 อัตรา (ชาย/หญิง)
18. พนักงานลานถัง 5 อัตรา (ชาย/หญิง)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมช่างอากาศ