สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ 67 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา
2.นายทหารประทวน จำนวน 8 อัตรา
3.พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม